Да искаме ли пари за спортна зала вместо за Врачанската болница