Клетва положиха нови съветници

02-02-2023     0      334


Състоя се редовно заседание на Общинския съвет

На 31.01.2023 г, се състоя редовно заседание на Общински съвет  в Козлодуй. В началото на сесията клетва положиха четирима нови съветници: Иван Башлиев, Таня Николова и Цоло Цолов от БСП и Венцислав Върбанов от Коалиция БДЦ.
Дневният ред се състоеше от 19 точки. Решението, което беше взето с абсолютно мнозинство, бе приемане на Предложението на кмета на община Козлодуй Маринела Николова за предоставяне на средства за финансово оздравяване на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй. Общински съвет одобри единодушно лечебното заведение да бъде подпомогнато със сума в размер на 92 000 лв., като 12 000 от тях са прехвърлени от Предложението за Общинския културен календар, предвидени за Трифон Зарезан. Съответно мероприятието отпадна от по-късно гласувания календар. През изминалата 2022 г. на свое редовно заседание Общинския съвет гласува средства в размер на 140 000 лв. за изплащане на задължения за електроенергия, топлоенергия и водоснабдяване на болницата.
На заседанието вчера бяха приети и: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй; Програма за дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2023 г.; Предложението за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй; Предложението за финансово подпомагане обучението на студенти в областта на образованието и здравеопазването през 2023 г.; Предложението за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми през 2023 г.; Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2023 г. и размера на средствата за финансовото подпомагане на читалищата за реализирането й; Общински културен календар за 2023 г.; Програма „Ботеви дни 2023”; Общински спортен календар за 2023 г.; Общински календар „Младежки дейности” за 2023 г. и други.
На сесията бе приета и Годишна работна програма на Общински съвет Козлодуй за 2023 г.
Община Козлодуй продължава своята последователна политика в подкрепа на младите хора, семействата при раждане или осиновяване на дете (отново са предвидени 600 лева за родителите, а заложените средства в бюджета за следващата година общо са 80 000 лв.), семействата с репродуктивни проблеми, спортните турнири и първенства, организирани от местните спортни клубове. Кметът на общината Маринела Николова отново заяви категоричната си позиция относно това, че се предприемат конкретни действия и радикални мерки за оцеляването на болницата.
Следващото редовно заседание на Общински съвет Козлодуй ще се състои на 24.02.2023 г.
 

коментари

Добави своя коментар