Медсестрите у нас продължават да намаляват, лекарите – да застаряват

17-06-2024     0      178

Продължава да намалява броят на медицинските сестри у нас. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт за 2023 г.

Към 31 декември миналата година общият им брой е 28 570, като година по-рано те са били 28 827, или с 257 повече.

Броят на акушерките в края на 2023 г. също е по-нисък от този година по-рано: през 2023 г. те са 3253, докато през 2022 г. са били 3285.

Макар и с малко, намалява и броят на фелдшерите: за 2023 г. НСИ отчита 1717 работещи на основен трудов договор специалисти, а през 2022 г. те са били 1733.

Лек ръст пък бележи броят на медицинските и рентгеновите лаборанти (6066 в края на 2023 г. спрямо 5933 в края на 2022 г.), както и на зъботехниците (1679 спрямо 1628).

Зъболекарите запазват броя си (7607 спрямо 7602), а лекарите се увеличават (29 911 спрямо 29 599), сочат още данните на НСИ.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 17 825 лекари и 37 лекари по дентална медицина. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 25 928, от които 17 977 медицински сестри.

В заведенията за извънболнична помощ на основен договор работят 10 033 лекари и 7 183 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6 554) и лекари по дентална медицина (6 583), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 6948, като 55 от тях работят на основен договор в амбулатории за индивидуални и групови практики за здравни грижи.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) на основен договор работят 2053 лекари и 387 лекари по дентална медицина, отчитат от националната статистика.

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31 декември 2023 г. разпределението на практикуващите лекари по пол е следното: мъжете са 13 260 (44.3%), а жените - 16 651 (55.7%).

В структурата на лекарите по възраст най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 - 64 години - 9755, или 32.6%. На второ място е групата на най-възрастните лекари (на 65 и повече години) – 6545, или 21.9%. Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години, са 5457, или 18.2%.

Разпределението на практикуващите лекари по възрастови групи и видове заведения показва, че най-голям е делът на младите лекари на основен договор в болнични заведения (26.2%), а най-малък – в заведенията за извънболнична помощ (4.4%). Повече от две трети от лекарите на основен договор в заведенията за доболнична помощ са на възраст над 55 години (73.2%). 

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите – 3790, или 12.7% от всички лекари в страната. На второ място се нареждат практикуващите кардиология – 6.4%, следвани от акушерство и гинекология – 5.9%, анестезиология и интензивно лечение – 5.8%, хирургия – 5.0%, педиатрия – 4.8% и нервни болести – 4.7%.

Осигуреност с лекарии лекари по дентална медицина

Осигуреността с лекари в края на 2023 г. общо за страната е 46.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.8.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.5 до 76.7 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – Плевен (76.7 на 10 000 души от населението), София (56.9), Пловдив (56.3) и Варна (54.5). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.5 на 10 000 души от населението), Разград (29.0), Ямбол (29.3) и Добрич (30.1).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 11.8 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (18.7 на 10 000 души), Варна (16.1), София (14.9) и Перник (13.7). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите София (5.7), Силистра (6.3),  Разград (6.5) и Монтана (6.7 на 10 000 души от населението), сочат още данните на НСИ към края на 2023 г.

здраве.нет

коментари

Добави своя коментар