МРРБ и общини подписват споразумения за дофинансиране на 95 проекта

20-12-2023     0      255

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна подписването на последните споразумения за дофинансиране на 95 инфраструктурни обекта – общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура. За довършване на изпълнението им местните власти ще получат приблизително 200 млн. лв.

Обектите са част от Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти, който беше одобрен за целево финансиране с Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет. През 2022 г. за тях авансово бяха осигурени първите 50% от общата стойност на проектите, което даде възможност за стартиране на строително-монтажните работи. Предоставянето на остатъка от необходимия финансов ресурс за довършването им беше заложено в средата на настоящата година в бюджета на МРРБ за 2023 г. През септември т.г. започна подписването на допълнителни споразумения с част от общините за получаване на остатъчните 50% от средства за успешната реализация на проектите. В момента тече последният етап от подписването на споразуменията и с останалите общини. С приключването на процеса до дни всички общински обекти от одобрения от Министерския съвет списък получават 100% от планираното финансиране.

Реализирането на проектите ще осигури по-добри условия за живот на гражданите в десетки населени места.

Осигуряването на необходимите средства е част от държавната политика за благоустрояването им.

Сред тях са:

о Берковица - 2 040 829 лв. , които са за рехабилитацзия на общински път

о Монтана - 3 500 000 лв. също за рехабилитация на общински път

о Вършец - 521 241 лв. за реконструкция на водопровод и обновяване на ул. "Република"

оГеорги Дамяново - 154 558 лв. за подмяна на водопровод на ул. "Първа"

оОряхово - 782 168 лв. за реконструкция и рехабилитация на водопровод в село Лесковец

оХайредин - 1 639 803 лв. за водопроводни клонове в село Михайлово

оЯкимово - 1 600 206 лв. за доизграждане на водопроводна мрежа в село Дългоделци 

коментари

Добави своя коментар