Oбщина Козлодуй и Булекопак проведоха информационна кампания „За чиста околна среда”

11-06-2024     0      93


Вчера, на паркинга пред сградата на община Козлодуй, се проведе информационна кампания на тема „Разделно събиране на отпадъци от опаковки.”
Всеки желаещ имаше възможността да се включи, като предаде събрани отпадъци от пластмаса, хартия и метал на специално организирания за целта пункт. Условието бе да се предадат отпадъците от опаковки според изискванията, а именно – да бъдат сортирани по вид материал, да са чисти и компактно събрани. Участниците в инициативата получиха поощрителни награди, както и подробна информация относно разделното събиране на отпадъци от опаковки.
 

коментари

Добави своя коментар