Общинските съветници приеха бюджета на Община Видин за 2024 година

12-02-2024     0      117


Общо 32 точки бяха включени в дневния ред на днешното редовно заседание на Общински съвет - Видин. Най-важната от тях бе за приемане на проект за бюджета на Община Видин за 2024 година. По тази точка думата бе дадена на Цветомира Илиева – заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“.
Илиева подчерта, че това е най-важният документ на Общината. Затова е изключително важно той да бъде максимално ясен, изчистен и прозрачен. Тя призова бюджетът да бъде приет както е заложен, без корекции и промени, и уточни, че на следващи заседания може да бъде актуализиран в зависимост от внесените предложения. „Трябва да се направи анализ и внимателно да се обсъди всяко едно допълнително предложение, което ще бъде отразено в този бюджет. Винаги сме се съобразявали с това, което е било в полза на населението“ – каза в заключение заместник-кметът.
Така представеният бюджет бе гласуван от общинските съветници, като той ще е в размер на 90 650 534 лева. Приоритетите в бюджет 2024 са свързани с благоустрояване на Видин и всички населени места, индустриализация, инвестиции за по-чист въздух, повече социални услуги, развитие на културния календар и спорта.
На заседанието бяха приети Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода до 2024 – 2026 година и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година на Община Видин. Общинските съветници одобриха поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин“.
Местният парламент гласува и предоставяне на два броя помещения за безвъзмездно ползване за нуждите на Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) към Регионална здравна инспекция – гр. Видин, находящи се в „Диагностично – консултативен център 1 – Видин“ ЕООД (бивша Поликлиника), публична общинска собственост, за срок от 10 години.
Одобрено бе предложение за безвъзмездно предоставяне на двуетажна сграда, публична общинска собственост, за нуждите на Фондация „Подкрепа за реализация“ също за срок от 10 години.
В дневния ред на заседанието Общински съвет – Видин одобри и предложения, свързани с изменение на Общ устройствен план на Община Видин.

 

коментари

Добави своя коментар