Ситуацията в област Враца се нормализира

29-11-2023     0      135

    Съгласно информация, постъпила при оперативните дежурни при ОСС всички пътища са проходими при зимни условия. Областна администрация – Враца регулярно следи актуалната обстановка в област Враца.

     Призоваваме участниците в движението да проявят внимание и да се съобразяват с инструкциите на пътната обстановка, тъй като има пътни участъци, които са мокри и частично заледени.

    По информация на ЕРМ Запад и дежурните по общини, текущи прекъсвания на електрозахранването има по мрежите ниско напрежение, общо 72 сигнала в:

    Община Враца -  с. Върбица, с. Баница, с. Лютаджик, с. Вировско, с. Върбица, с. Бели Извор; с. Паволче, с. Горно Пещене.

    Гр. Бяла Слатина – 7 сигнала и в населени места от общината още 5 броя.

    По всички подадени сигнали за проблеми в електрозахранването се работи до пълно отстраняване на повредите.

    Във всички населени места има водоподаване.

    Не се наблюдава повишаване на нивата на реките и  язовирите на територията на област Враца вследствие снеготопенето.

    На дежурните по ОСС се подава актуална информация за обстановката в областта, която своевременно се публикува на сайта на институцията.

коментари

Добави своя коментар