Вижте кои са европейските програми за териториално сътрудничество Интеррег 2021-2027 г.

19-02-2024     0      230

По покана на Ангелина Бонева, заместник- министър на МРРБ,  областният уравител Надя Донкинска взе участие в информационна среща в Пресцентър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно възможностите за кандидатстване по европейски програми за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ 2021-2027г.

Срещата се организира във връзка с навлизането в етапа на практическо изпълнение на програмите за европейско териториално сътрудничество (ETС) ИНТЕРРЕГ, в които Република България участва през програмен период 2021-2027 г.

Зам.- министър Ангелина Бонева откри събитието и в рамките на срещата бяха представени и дискутирани следните програми ИНТЕРРЕГ за програмен период 2021-2027 г. : 

•          ИНТЕРРЕГ VI-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ;

•          ИНТЕРРЕГ VI-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ;

•          Дунавски регион;

•          ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн;

•          Eвро-средиземноморски басейн;

•          ИНТЕРРЕГ Eвропа;

Информация за програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва е налична на интернет страницата на МРРБ ( в  раздел Инфраструктура и програми) : www.mrrb.bg.

коментари

Добави своя коментар