Здравното министерство като щраус: Заровило е глава и мъдрува ли, мъдрува

12-09-2023     0      364

 

Д-р Кети Ценова, изпълнителен директор, изпрати докладна до Съвета на директорите на МБАЛ "Христо Ботев" във Враца относно проблеми с отделението по педиатрия на МБАЛ „Христо Ботев”  във Враца.Ето какво се казва в докладната: 

"На първо място държа да отбележа, че съм обидена лично от изказванията на Министър Хинков пред Областна администрация, регионални и национални медии и най-вече пред колегите ми, че съм лош мениджър, и също от това, че се хвърли изцяло вината за Детско отделение върху мен. Обидена съм и от разбирането, че за решаването на проблеми, съществуващи от десетилетия е достатъчна моята смяна, от липсата на каквото и да е съдействие за решаване на проблема от страна на M3. Обидно беше и демонстрираното отношение към мен при срещата с Министър Хинков и Г-жа Лучия Добрева в M3 на 31.08.2023г, което беше в разрез с доброто възпитание и добрия тон и не съответстваше на изискванията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. За това, въпреки подаденото тримесечно предизвестие ще се радвам, ако е възможно да бъде освободена по-рано от заеманата длъжност.

Хвърлих много работа за подобряване на състоянието на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца. Има още много да се върши, но имам постижения, които държа да се отчетат:

За момента съм единствения мениджър, от както лечебното заведение е акционерно дружество, който не е натрупал дълг, дори напротив, намалил го е.
Поех ръководството на лечебното заведение на 10.10.2022г, като реално пълноправен ръководител /след проведен конкурс и решение на общо събрание на акционерите/ съм от 21.03.2023г.
За посоченият период имам отработени 2 пълни тримесечия /какъвто е финансовия отчетен период/ - 1во и 2ро трим. 2023г. И двете тримесечия съм приключила с положителен финансов резултат.
За същия период съм успяла да намаля задълженията на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца с почти 1 млн. лева.
При назначаването ми прихода от НЗОК на месец беше около 1,100 млн. - 1,200 млн. За тази година варира между 1,600 - 1,800 млн. лв.
Към момента „МБАЛ - Христо Ботев” АД Враца няма наложени запори, няма задължения към НАП, няма неизплатени възнаграждения към служители. Задълженията към персонала, възлизащи към 31.12.2022г. на 2 071 515 лв. за натрупани неизползвани отпуски за изтекли години са намалени с 700 000лв. към края нам. август 2023г. тъй като създадох организация за използване на натрупаните дни.
Не съм получавала финансова помощ от M3. Сама обслужвам кредитите.
Състоянието на административната и деловодната дейност в МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца беше абсолютен батак /не знам друга подходяща дума/. Например лекарства, мед. изделия, канцеларски консумативи се купуваха без договори, или с договори, но без процедури по ЗОП. Почти всички обществени поръчки изготвяме за първи път.
Заварих формирани заплати на административен персонал, с огромни диспропорции спрямо възнагражденията на висшия медицинския персонал (началници на отделения, лекари с една или две специалности), а също и спрямо заплатите на Изпълнителен директор и членове на СД. За две от тези длъжности съм разрешила въпроса, за останалите, предлагам промени в щатното разписание."

Все пак отделението отвори врати, но... проблемите остават. Те са от години и всяко правителство си е затваряло очите за тях. За да се стигне днес до въпроса: Затваря ли врати врачанската болница?

 

коментари

Добави своя коментар