Министър Стойчева: Бизнесът е с голям интерес към двете отворени за кандидатстване процедури за иновации

29-01-2024     0      254

Бизнесът е с голям интерес към двете отворени за кандидатстване процедури за иновации по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Процедурите са свързани с развиване на капацитет в предприятията и с развиване на възможности за растеж, създаване на нови работни места и иновативни подходи.

Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева във Враца по време на Информационен ден за представяне на европейските програми по линия на министерството и възможностите за подкрепа на бизнеса. На събитието присъстваха областният управител на Враца Надя Донкинска, народният представител Деница Симеонова, директорът на Главна дирекция „Еврофондове за конкурентоспоспбност“ в Министерството на иновациите и растежа Радослав Ризов и представители на местния бизнес.

Министър Стойчева призова местните фирми да бъдат активни и да кандидатстват. В момента са отворени двете процедури за иновации по Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Едната е за внедряване на иновации в предприятията с бюджет от 293,4 млн. лв. и краен срок за кандидатстване 15 февруари. Втората е за разработване на иновации във фирмите с бюджет от 127 млн. лв. и срок за кандидатстване до 15 май. Проектите трябва да са насочени към някоя от петте тематични области: „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

По ПКИП през 2024 г. предстоят още възможности за подкрепа на българския бизнес. За повишаване на производствения капацитет на семейни фирми и такива от творческите индустрии и занаятите са предвидени 117 млн. лв. За защита на права по индустриалната собственост в предприятията през тази година ще бъде отворена процедура за 24 млн. лв., а за въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията – за 101,7 млн.

Министърът на иновациите и растежа съобщи, че по процедурите по линия на МИР от Националния план за възстановяване и устойчивост в област Враца са сключени 40 договора с фирми на обща стойност 7 млн. лв. Те са в процес на изпълнение.

Министър Стойчева подчерта, че предпримаческата екосистема, малките предприятия и стартъпите трябва да излязат на преден план, защото именно те осигуряват новите решения за въвеждането на иновации. „Тези предприятия и компании, които базират развитието си на инвестиции в човешки капитал, експертиза, иновативност, трябва да бъдат водещите предприятия, тъй като в икономиката на следващото поколение технология в индустрията, това е пътят, през който можем бързо да стигнем развитите държави“, заяви Стойчева. По думите й, в община Враца има отлично подготвени IT специалисти, които могат да допринесат техните компании да дадат висока добавена стойност към други индустрии, като например преработвателната промишленост, производството.

 

 

коментари

Добави своя коментар