Председателят на Общински съвет - Мездра и представител на "АРАТ-КОРИТЕН" участваха в работна среща в Испания по европейски проект

12-02-2024     0      116


В изпълнение на дейностите по Проект „30 years Maastricht: Reflections on the past, presents and future of Europe“ („30 години Маастрихт: Размисли за миналото, настоящето и бъдещето на Европа“) председателят на Общински съвет - Мездра Яна Нинова и Венцислав Горанов, представител на сдружение „Асоциация за развитие на алтернативен туризъм - КОРИТЕН“ („Association for Development of Alternative Tourism - KORITEN“), взеха участие в работна среща по проекта, която се проведе в Сантя̀го де Компостѐла, столицa на испанската автономна област Галисия.
Проектът, партньор по който от българска страна е Община Мездра, се финансира от Програмата на Европейската комисия „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) 2021-2027 г.
Заедно с представители на останалите партньори по проекта от още 7 европейски държави - Гърция, Испания, Италия, Литва, Малта, Португалия и Франция, Нинова и Горанов проведоха срещи и участваха в дискусии за влиянието на Договора от Маастрихт върху гражданите на Европейския съюз. Те се срещнаха и разговаряха с г-жа Мар Родригес Медиавила - заместник генерален директор за връзките на Галисия с ЕС и с г-н Роман Родригес Гонзалес, министър на културата, образованието, професионалните училища и университетите на Галисийския регион.
Партньорите по проекта посетиха Парламента на Галисия, където се срещнаха с г-н Алберто Пасос, депутат в галисийския парламент, и професионално училище в Компостела, където бяха приети от Борда на училищния център. Взеха участие също в семинар на тема „Маастрихт и бъдещето на Европа: откриване на права и задължения за европейските граждани“, с лектор Лаура Отеро, съветник към Европейските служби по заетостта (EURES Network).
Дейностите по проекта „30 години Маастрихт: Размисли за миналото, настоящето и бъдещето на Европа“ включват 8 събития, общите цели на които са:
1. Насърчаване участието на гражданите във вземането на решения, свързани с цифровизацията и бъдещето на ЕС;
2. Насърчаване на цифровите права и защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни на гражданите на ЕС;
3. Анализиране на въздействието на цифровизацията върху обществото и икономиката на ЕС, включително нейните ефекти, многообразие и социална политика.
А така също: насърчаване на гражданите да участват активно в европейския социален живот, създаване на дългосрочни отношения на сътрудничество, даващи възможност за разширяване на перспективите, културно обогатяване и зачитане на всички видове различия.
С цел постигане на максимално участие и обмен на добри практики, всички дейности, планирани по проекта - работни срещи, семинари, дебати, конференции, кръгли маси, видео форуми, изложби и културни посещения, са отворени за всички граждани. Всичко това, в съчетание с иновативни дейности като мултикултурализъм в училищата, социални мрежи и социално равенство или нови форми за интеграция и сътрудничество и др.
Като партньор по проекта от българска страна, Община Мездра ще бъде домакин на работна среща, която ще се състои от 12 до 15 септември 2024 г.
 

коментари

Добави своя коментар