Започва инвентаризация на горите в Северозапада

31-05-2023     0      491

Започват теренните дейности по изготвяне на горско-стопанските планове
на четири Държавни горски стопанства, чрез които ще се инвентаризират
горите и се предвиждат мероприятия за следващите 10 години.

Тези дейности са възложени за изпълнение от Северозападно държавно
прдприятие -Враца и Регионалните дирекции по горите за изпълнение в
Държавните горски стопанства във Враца, Ботевград, Ловеч и Лесидрен.

До края на 2023 г предстои да бъдат обходени всички гори и описани
техните характеристики, с цел целесъобразното планиране на бъдещи
горскостопански дейности. Въз основа на теренните дейности ще бъдат
предвидени залесителни мероприятия, отглеждане на насаждения и
извършване на възобновителни сечи.

коментари

Добави своя коментар